Eskişehir Türk Ocağı 16.03.2023 tarihli Perşembe Sohbetinde Bilecik Şeyh Edebali Üni. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat YURDAKUL “Eskişehir’in Yeraltı Zenginlikleri ve Eskişehir’de Madencilik” başlıklı konuşması ile program konuğu oldu.

Eskişehir’in yeraltı zenginliklerinin ele alındığı bu programda ilk olarak madenin tanımı olmak üzere; madencilik şekilleri, madencilikte kullanılan ekipmanlar ve genel madencilik teknikleri hakkında bilgi verildi. Devamında Eskişehir’de üretilen belli başlı madenler incelenip işletilen madenlerin tarihçeleri, miktarları, Türkiye’deki ve Dünya’daki durumları hakkında genel bilgi verildi. Eskişehir’in jeotermal kaynakları genel olarak değerlendirilip MTA’nın bölgedeki en son çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Bu anlamda Eskişehir’de bulunan, altın, krom, manyezit, lületaşı, bor madenleri ele alındı. Coğrafi konumları ile birlikte Eskişehir yeraltı zenginlikleri de tartışıldı. Murat Yurdakul konuşmasının sonunda madencilik ve çevre sorunları konusunu da ele alıp, gelecek perspektifinde sorunlar ve yaklaşımlara değindi. Konuşmacı ayrıca Türkiye’nin maden stratejilerini de ana hatlarıyla ele alıp dünya ölçeğinde genel bir değerlendirmeye yer verdi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=YLHszFjv1ow