Türkiye’de kendilerine ulusalcı deyip Kemalist etiketini kullanarak Çin halk cumhuriyeti denen uluslar hapishanesinin sözcülüğüne soyunanlar var.

Banu Avar, biz Türk milliyetçilerini derinden yaralamıştır. Bir Çinli gibi konuşarak Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini teröristlikle suçlamak, ne Türklüğe sığar, ne de Kemalistliğe, Atatürkçülük: Amerika’yı emperyalizmle suçlayıp Çin’e gelince susmak değildir.
Türk Dünyasının tarihsel iki düşmanı vardır. Çin ve Rusya dün öyleydi bugünde öyle değişen bir şey yok.


Doğu Türkistan bağımsızlık hareketinin lideri Rabia Kadiri CİA ajanı olmakla suçlayan Avar’ın, şundan haberi yoktur. Doğu Türkistan halkı bağımsızlık mücadelesi vermektedir..ve umut bağladıkları Türkiye’den en ufak bir yardım göremezken.. Doğu Türkistanlı mülteciler, Türkiye’ye girememektedir. Rabia Kadire söz verilmesine rağmen Türkiye’ye giriş vizesi verilmemektedir.


Türkiye’ye giremeyen Doğu Türkistanlılar mecburen bağımsızlık hareketini Almanya ve Amerika üzerinden yürütmektedir.


Evet, Amerika Çine karşı Doğu Türkistan ve Tibet kartlarını kullanabilir. Fakat bu Doğu Türkistan’ın Çinin işgali altında Çin sömürgesi bir Türk yurdu olduğu; Çin emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği gerçeğini değiştirmez.


Bir Türk, Doğu Türkistan için Çince’’Xiang’’(Yeni kazanılmış toprak, sömürge) ismini kullanırsa onun Türklüğünden şüphe etmek gerekir. O…ulusalcı, Kemalist değil Çincidir.
Doğu Türkistan bağımsızlık hareketiyle, Türkiye’deki Kürtçü ayrılıkçı hareket arasında bağlantı kurmak isteyen sahte ulusalcılar şunu unutmasınlar.


Çin tarihin en büyük terörist ve asimileci devletidir. Tarih, Çin’in Doğu Türkistan’da soydaşlarımıza yaptığı insanlık dışı muamelelerle ve soykırımlarla doludur.
Çinin Doğu Türkistan’da uyguladığı mecburi Doğum kontrol istasyonları evlerinden zorla alınarak 7-8 aylık olmasına bakılmadan gayri sıhhi ortamlarda yapılan sözde kürtajlarla “Kota dışı hamile kaldı” suçlamasıyla açıkça katledilen Doğu Türkistanlı anne ve bebek cesetleri Çinlilerin Soy,Soykırımına en iyi örnektir..


Türkiye’deki Çincilerin 1933’ te kurulan “Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti” 1944’de kurulan “Doğu Türkistan Cumhuriyetinin batılı güçlerin kurdurmuş olduğu şeklindeki yalanları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.


Sözde ulusalcılar, Doğu Türkistan özgürlük savaşçılarını CİA ajanı diye karalama yerine Çin uluslararası Pekin radyosunda çalışan Doğu Perincekin Kızı Kiraz Perincek hangi ülkenin ajanıdır.? Diye sorgulamada bulunsunlar.

Kemalizmı maske olarak kullanan aslında Maocu sahte ulusalcılar şunu hiç sorgulamıyorlar. Çin sömürgeciliğinin 5000 yıldan fazla tarihi geçmişe sahip olan dünya kültür mirasında yer alan tarihi Türk şehri Kaşgarı Neden yıkıp han Çinlisi göçmenlerden meskûn yeni bir Kaşgar kenti inşa etmek istemektedir?

Bugün Doğu Türkistan’ın birçok kentinde üniversitelerde Uygur Türkçesiyle eğitime son verilmiştir, Eğitim tamamen Uygur gençlerini asimile etmek için Çince yapılmaktadır. Hani sahte ulusalcıların Öve ,öve bitiremedikleri azınlıklara kendi dillerinde eğitim hakkı ve kültürel özerklik vardı..

Tabiî ki Uygurlar ve Türk halkları Doğu Türkistan’da azınlık değil kadim haklarındandır. Bu gerçeği unutmayalım..!


Ülkemizin sahte ulusalcıları Ruslar ve Çinlilerle Avrasya birliği savunuyorlar fikirleri o kadar çelişkilerle doludur ki ..

Şunları göremiyorlar. Rusya’yla Avrasya birliğini savunurken Ermenistan’ı destekleyen en büyük gücün Rusya olduğunu Karabağ’da, Hocali’de, Şuşa’da Azerbaycan Türklerini katleden Rus 336 mekanize tugayının askerlerinin ,Rus askeri oldukları bilmeyecek kadar ahmaklar mi..? yoksa Ermenistan’ı Türk toprakları üzerinde kurdurtan gücün Rusya olduğunu bilmiyorlar mı?


İster Türk milliyetçisi diyelim,ister ulusalcı, Türk Dünyasının bağımsızlık hareketine Türk bakış açısıyla bakmalıyız,Çinin .Rus’un bakış açısıyla Türk dünyasına bakanlar.. Çin ve Rus Emperyalizminin gönüllü ajanlarıdır.