Başın sağ olsun Azerbaycan…
Toprağa düşen 50 şehit, vatan tapusuna 50 imza…
AZERBAYCAN MEKTUBU
Bilen bilir yârden ırak düşende
Yollarını gözleyişi yaman, oy!
Geceleri ruhu firak deşende
Yaraları tuzlayışı yaman, oy!
Bir yüreği pay etmişler ikiye
Yarı Kars’a düşmüş yarı Şeki’ye
İstanbul’un gönlü akmış Bakü’ye
Sevdasını gizleyişi yaman, oy!
Yıllar var ki suskun Turan bülbülü
Solgun açar Hankendi’nin sümbülü
Gözü yaşlı Van Gölü’nün Göygöl’ü
Kardeş diye özleyişi yaman, oy!
Çiçeğinde ülkü adlı nergizin
Kokusu var Nahcıvan’ın Tebriz’in
Ağıt yakıp Karabağlı bir kızın
Yürekleri közleyişi yaman, oy!
Karadeniz meyil vermiş Hazar’a
Bu hasretle nasıl gitsin mezara
Bakın diyor güneş doğmak üzere
Ufukları izleyişi yaman, oy!
Toroslara bir kuş uçar Gence’den
Muştu gelir Kafkaslı bir goncadan
Ciğerlere bir od düşer inceden
Sızım sızım sızlayışı yaman, oy!
Uzaklardan selam salar Şehriyar
Çağlayarak “Men Türkem!” der Bahtiyar
İzlerinde Mülkî namlı ihtiyar
Dağı taşı dizleyişi yaman, oy!
Aslan AVŞARBEY (Mülkî)
22.07.2019-Eskişehir