“Şahsiyetinde hayatına giren her unsurun payı bulunmasına rağmen insan, tarihin çocuğudur. Bunu ancak kucağında gözlerini açtığı toplumun değerlerini taşıyanlar idrak edebilirler. Aydınlarının bir bölümünde bu idrakin bulunmaması o toplumda şizofrenik bir çatlamaya sebep olabilir.”