Ay: Haziran 2024

Hamdullâh Suphi TANRIÖVER

Türk Ocakları İle bütünleşmiş; 34 yıl boyunca Umumî Reisi, yazar, edip, “Millî Hatip”, Maarif Nazırı; Meclis-i Mebusan’ın kapanış oturumunda “Millî Misak” kararlarını okuyan, İstiklâl Marşının yazılmasına vesile olan ve TBMM’de…

VEFAT VE SABIR

Millî Mefkûre Mektebimizin seminer hocalarından, Yıldız Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Çorum İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Kaşif Okur hocalarımızın, kardeşlerimizin anneleri vefat etmiştir.…

ORHAN ŞAİK’İ OKURKEN

Abdulkadir İLGEN Kitapları karıştırırken gözüme Orhan Şaik Gökyay’ın kitapları ilişiyor. Dede Korkut nâşiri bu büyük adam Dede Korkut da geçen “kaytaban” kelimesine verdiği manayı tetkik için o sıralar Elbistan Ekinöz’ünde…