Yazar: Editör

TÜRK YURDU 100. YIL ANIT SAYISI

Yayın Kurulumuzun ön çalışması ile konu başlıkları ve anahtar kelimeler belirlenmiş olup ekte sunduğumuz anahtar kelimeler listesinden seçeceğiniz anahtar kelime çerçevesinde oluşturacağınız makale başlığını en iyi sizin belirleyeceğiniz kanısına varılmıştır.…